FUNDACJA CHOREIA

Kryształowice-Wrocław


Z wielkim podziwem przyglądamy się witrażom i chylimy czoła przed ich twórcami. Witraż – ozdobne wypełnienie okna, wykonane z kawałków kolorowego szkła wprawianych w ołowiane ramki osadzone między żelazne sztaby. To oczywiście wielkie uproszczenie . Historia witrażownictwa sięga  starożytności , trwa po czasy nam współczesne. Zmieniały się na przestrzeni lat materiały , metody , narzędzia, wypracowywano nowe techniki uprawiania tej sztuki . Jedno zostało niezmienne : mariaż kolorowego szkła i światła  wzbudzający nasz podziw.


W kryształowickiej pracowni zajęcia prowadzi

Henryka Gałda - absolwentka Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (Wydział Ceramiki i Szkła), która jest zarówno artystą – witrażownikiem, jak i znakomitym instruktorem. HENRYKA GAŁDA Dyplom ze szkła otrzymała w 1990 w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego. Tworzy witraże i malarstwo. Prace artystki znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

WYDARZENIA

Półkolonia Artystyczna (fb) 

Wejdź

WYDARZENIA

                         

PILENTUM CZYLI KOŚCIOTŁUK

Wejdź